CYBERSECURITY CONSULTANCY

Wat doet een haai in de cybersecurity? De citroenhaai is een haaiensoort met enorme survivor skills. Hij handhaaft zich in zout en brak water, eet vis, schaaldieren maar ook vogels (!) en hij is nachtactief. Eigenschappen die goed passen bij ons, cybersecurityspecialisten. Ga maar na: dreigingen zijn 24/7 zowel digitaal als in de fysieke wereld te vinden dus gebruiken we al onze vaardigheden om onze klanten te beschermen, online en offline.

De mensen van Lemonshark zorgen ervoor dat je op het gebied van cyberthreats niet naar de haaien gaat.

Created with Fabric.js 4.2.0

Naar de haaien gaan

Ten onder gaan, zinken, zeer grote problemen krijgen en wellicht ophouden te bestaan

Cybersecurity

Alle beveiligingsmaatregelen die men neemt om schade te voorkomen door een storing, uitval of misbruik van een informatiesysteem of computer

Wij kennen de risico’s én oplossingen en maken de samenleving veiliger op het terrein van cybersecurity.

Wij van Lemonshark zijn stuk voor stuk vernieuwend en idealistisch: we durven het aan in alle omstandigheden de tanden in een klus te zetten gaan door tot een risico tot hanteerbare proporties is teruggebracht.

Ontzorgen van de klant is wat ons drijft. We zijn vakbekwaam en vasthoudend. Met hand en tand bewapend met kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat jouw bedrijf beschermd is tegen cyberpiraten en andere haaien.

LEMONSHARK BEVEILIGT

Menu